Dostępne kompozycje mapowe

Zapraszamy do korzystania z systemu

Przejdź do e-usług

Informacja o projekcie.

Projekt „Rozbudowa portalu mapowego, zbudowanego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza” jest realizowany w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 „Cyfrowy region”, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.


Gmina Wielgie
Starowiejska 8
87-603 Wielgie
Telefon: 54 289 73 80
Fax: 54 289 77 95
E-mail: gmina@wielgie.pl
NIP: 466-032-66-61
REGON: 910866583